OWL

涼秋·夕泊秦淮

石板橋頭輕顧盼
綺樓畫閣空自嘆
未聞燕唱鶯啼囀
兀立巷口獨愴然
往日烏衣雍少年
不諳今宵薄衾寒
空迴縷堤楊柳岸
滿目綢繆亦莽原
半載生平半載歡
笑任楚風詼單衫
醉把瓊觴邀冷月
卯飲一甌换一眠
桃葉渡頭喟逆旅
長恨漫絮別經年
莫怨庭深夜露重
燈花旖旎更欄柵
浮世幾載文徵路
堪赴一朝玉階前
功名遂得终虛影
汇如東水散如煙
躬身但图升鬥米
曲袂始悼行路難
壯思未酬已倥傯
淚痕駁染戌月天

评论